Amsterdam

Nicky Boulton

Na een lange carrière in de modewereld, leidde een samenloop van omstandigheden tot het verlangen naar een wezenlijk andere inrichting van mijn werkzame leven. De intentie meer aandacht te geven aan de verbinding tussen brein en lichaam was leidend hierin. In 2016 studeerde ik af aan de Academie voor Massage en Beweging.

Al op jonge leeftijd kreeg ik te maken met verlies en rouw. Mijn gezin van herkomst viel uiteen, mijn vader en mijn oma overleden kort na elkaar . Door het plotselinge overlijden van mijn jongere broer op zijn 22ste ,- enkele jaren daarna – leek alles wat eerder was gebeurd te verbleken. Wat volgde was een lange periode van verwarring en intens verdriet, waarin taal me ontbrak, woorden waren ontoereikend. Ik was ervan overtuigd  dat zodra ik elk detail kon doorgronden, ik de gebeurtenissen zou begrijpen. Dat ik dan misschien wel een coherent verhaal zou kunnen vertellen met woorden die ik kende. Dit bleek een misverstand: een compleet verhaal , dat was er niet en zou er ook nooit zijn.

In het hervinden van wie ik was zonder mijn broer waren het niet altijd de woorden maar juist kleine gebaren die groots voelden en verbinding boden. Een hand in mijn rug, oogcontact ,een knik , de stille aanwezigheid van een ander. Wat restte was het aanvaarden van het verlies , het dragen van mijn  eigen kwetsbaarheid. Soms juist in stilte.

“We tell ourselves stories in order to live”.

Joan Didion

Onze hersenen hebben de neiging  om uit de chaos van het leven een samenhangend verhaal te vormen . Verhalen vertellen ons wie we zijn, wat we belangrijk vinden, waar we toe in staat zijn en  geven betekenis aan ons leven. Soms raken we echter verstrikt in  deze verhalen, die van onszelf en die van een ander.

mijn praktijk

Verlies en rouw komen in ieder leven op enig moment voor. In mijn praktijk ben je welkom met jouw verhaal van verlies. Graag kijk ik met je mee om samen te onderzoeken, ook daar waar geen woorden zijn. Waar haperingen en stiltes deel zijn geworden van het narratief én het lichaam.

 

Wat ik fijn vind bij jou dat je niet snel terugdeinst. Dat maakt dat ik me durf te uiten. Je hebt een prettige combinatie van kracht en zachtheid.