Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2019 Opleiding

 • Om deel te nemen aan de 10 daagse nascholing Lichaamsgerichte Begeleiding bij Rouw en Verlies dien je in het bezit te zijn van een afgeronde lichaamsgerichte opleiding op HBO niveau.
 • Als je in het laatste jaar van je opleiding bent en je wilt deze nascholing als specialisatie gaan gebruiken, volgt er eerst een toelatingsgesprek.
 • Bij de bevestiging van aanmelding ontvang je een factuur voor het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld van €75. De aanmelding is pas officieel nadat het inschrijfgeld is overgemaakt.
 • De nascholing bestaat uit 4 blokken van 2 dagen en twee themadagen( 10 lesdagen)
 • De kosten voor de opleiding zijn € 1675,- inclusief inschrijfgeld, lunch, koffie en thee
 • Uiterlijk 6 weken voor de training ontvang je een factuur. Het resterende bedrag dient 4 wekenvoor aanvang van de opleiding bijgeschreven te zijn
 • De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing: Tot 3 maanden voor het begin van detraining kun je je aanmelding ongedaan maken. Het inschrijfgeld bereken ik dan als administratiekosten. Bij annulering binnen 3 maanden voor aanvang van de training breng ik inschrijfgeld en 10% van het totale bedrag in rekening. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de training wordt het totale bedrag in rekening gebracht. Bij niet annuleren wordt het hele bedrag in rekening gebracht.Mocht ik, op basis van het aantal aanmeldingen, besluiten de training te annuleren, krijg je hetgestorte bedrag terug.
 • Bij ziekte van de docent, zal er een alternatieve datum worden gepland.
 • Als de nascholing met goed gevolg is afgerond, d.w.z. het reflectieverslag is met goed gevolgafgelegd én er is een aanwezigheid van minimaal 80% van de lesdagen geweest, is er de mogelijkheid om deel te gaan nemen aan het Netwerk Lichaamsgerichte Begeleiders bij Rouw. Bij het niet voldoen aan voornoemde eisen behoudt Rouwen met Compassie zich het recht voor om van toelating aan het netwerk af te zien.
 • De deelnemer zal na afronding van de nascholing, zie bovengenoemd punt, een certificaat van deelname ontvangen.Netwerk
 • De kosten van dit netwerk zijn € 175,- per jaar. Je naam, foto en een korte tekst zullen worden geplaatst op de pagina Rouwen met Compassie, bij Netwerk
 • Het lidmaatschap van het netwerk kan jaarlijks verlengd worden onder de volgende voorwaarden:
 • Je dient twee keer per jaar deel te nemen aan een netwerkdag, waarbij in de ochtend supervisie ophet programma staat en in de middag een verdiepende workshop.
 • De kosten van een netwerkdag zijn 165,-€ per dag
 • De netwerkdagen zullen drie keer per jaar worden aangeboden