Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2022 Opleiding

Opleiding

 • Om deel te nemen aan de 10 daagse nascholing Lichaamsgerichte Begeleiding bij Rouw en Verlies dien je in het bezit te zijn van een afgeronde lichaamsgerichte opleiding op HBO niveau.
 • Als je in het laatste jaar van je opleiding bent en je wilt deze nascholing als specialisatie gaan gebruiken, of als je een ander voor-traject hebt gevolgd, volgt er eerst een telefonisch toelatingsgesprek.
 • Bij de bevestiging van aanmelding ontvang je een factuur voor het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld van €75. De aanmelding is pas officieel nadat het inschrijfgeld is overgemaakt.
 • De nascholing bestaat uit 5 blokken van 2 dagen (10 lesdagen).
 • De kosten voor de opleiding zijn €1.875,- inclusief inschrijfgeld, lunch, koffie en thee.
 • Uiterlijk 4 weken voor de training ontvang je een factuur. Het resterende bedrag dient 2 weken voor aanvang van de opleiding bijgeschreven te zijn.
 • De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing: tot 3 maanden voor het begin van de training kun je je aanmelding ongedaan maken. Het inschrijfgeld bereken ik dan als administratiekosten. Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang van de training breng ik inschrijfgeld en 10% van het totale bedrag in rekening. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de training wordt het totale bedrag in rekening gebracht. Bij niet annuleren wordt het hele bedrag in rekening gebracht.
  Mocht ik, op basis van het aantal aanmeldingen, besluiten de training te annuleren, krijg je het gestorte bedrag terug.
 • Bij ziekte van de docent, zal er een alternatieve datum worden gepland.
 • Als de nascholing met goed gevolg is afgerond, d.w.z. het reflectieverslag is met goed gevolg afgelegd én er is een aanwezigheid van minimaal 80% van de lesdagen geweest, is er de mogelijkheid om deel te gaan nemen aan het Netwerk Lichaamsgerichte Begeleiders bij Rouw. Bij het niet voldoen aan voornoemde eisen behoudt Rouwen met Compassie zich het recht voor om van toelating aan het netwerk af te zien.
 • De deelnemer zal na afronding van de nascholing, zie bovengenoemd punt, een certificaat van deelname ontvangen.

Netwerk

 • De kosten van dit netwerk zijn € 175 voor het eerste jaar exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief de kosten voor een professionele foto, die tijdens de opleding door een fotograaf gemaakt zal worden.
 • De kosten van deelname aan het Netwerk in de volgende jaren zijn € 75,- per jaar exclusief BTW.
 • Je naam, foto en een korte tekst zullen worden geplaatst op de website van het Netwerk Rouwen met Compassie.
 • Het is mogelijk om blogs te laten plaatsen op de Netwerksite.
 • Aan het einde van de 10-daagse opleiding ontvang je de Algemene Voorwaarden van het netwerk.
 • Het lidmaatschap van het netwerk wordt jaarlijks verlengd, hiertoe ontvang je een maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar een factuur.
 • Opzeggen van het lidmaatschap uiterlijk een maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar.