Amsterdam

Corinne de Graaf

Werken rondom rouw loopt als een rode draad door mijn leven. Eerst als uitvaartbegeleider, later als therapeut. Rouw nodigt uit in de diepte, daar waar ik graag ben. Rouw gaat over het leven, waar ik zo van houd. Rouw vraagt om samen en dat ben ik graag.

Mijn praktijk voor lichaamsgerichte therapie is in Amsterdam. Ook ben ik de oprichter en docent van de opleiding Lichaamsgerichte begeleiding bij rouw en verlies én van het netwerk rouwen met compassie. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen met rouw de weg weten te vinden naar een geschoolde therapeut van het Netwerk.

Ik werk en woon en Amsterdam, de stad waar ik van houd om zijn diversiteit en vrijzinnigheid.

‘Met een kracht die werd geboren toen ik afscheid van jou nam’

Deze zin, uit een gedicht van Floortje Agema, raakt mij altijd weer. In mijn praktijk waar ik met mensen met rouw werk, word ik telkens weer getroffen door de kracht die zich manifesteert als je met een groot verlies hebt te maken. Soms gaat dat over veerkracht en over mee kunnen bewegen. Ook kan het gaan over een heel zachte kracht, die maakt dat je durft te voelen wat er in je leef en durft toe te laten. Of levenskracht, de kracht om je leven te blijven leven, voor je kinderen te zorgen of soms simpelweg iedere dag weer op te staan. De kracht om hulp te zoeken of de kracht om je nieuwe eigen pad te bewandelen. Ik zoek graag met je mee, naar precies die kracht die jij nu nodig hebt.

Mijn praktijk

Al meer dan tien jaar help ik mensen om meer verbinding te maken met zichzelf en hun lichaam. Dit doe ik vanuit een holistische visie die uitgaat van verbinding tussen lichaam en geest. Massage en aanraking dienen als ingang tot bewustwording, fysieke klachten als mogelijke boodschappen, en voelen in het lichaam is de leidraad. Ik begeleid met massagetherapie mensen in een rouwproces; rouw is namelijk altijd voelbaar in het lichaam. In mijn praktijk is rust en aandacht. Alles mag er zijn en we beginnen precies waar jij bent. Ik houd van begeleiding die is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Jouw wijsheid en die van mij als therapeut zijn complementair.

Jouw grootste kwaliteit is voor mij dat je geen masker draagt. Dat nodigde mij uit om mijn masker af te zetten en mijn rouw te gaan ervaren en niet meer alles weg te duwen.