Gouda

Christine Bak

Altijd heb ik met nieuwsgierigheid gekeken naar de mensen in mijn omgeving en ik heb veel vragen gesteld. Hoe beweeg jij met alles wat je in je leven tegenkomt? Hoe pak je de dingen aan? We hebben daarvoor allemaal zo onze eigen voorkeuren ontwikkeld – bijvoorbeeld schouders eronder zetten en doorgaan of terugtrekken en het vooral zelf oplossen of verbinding en steun zoeken.

Op verschillende werkplekken keek ik om mij heen en leerde gretig. Langzaam maar zeker ontwikkelde ik me van toeschouwer tot deelgenoot. Ik was niet meer alleen bezig met kijken vanaf de zijlijn, maar ik raakte betrokken met mijn gevoel en uiteindelijk ook met mijn handen. Ik ervaar de waarde van de verbinding met mezelf en met de mensen om mij heen, die verbinding vormt de basis van mijn werk. Twintig jaar geleden startte ik als haptonomisch zwangerschapsbegeleider en een aantal jaar later ook als haptotherapeut.

Als je de vragen leeft

Leef je misschien langzaam maar zeker

Zonder het te merken

Op een goede dag het antwoord in.

Rainer Maria Rilke

Bij verlies denken we vaak aan concrete verliezen, door een overlijden of door een scheiding. Uit mijn eigen leven ken ik ook verliezen, die veel diffuser zijn. Het verlies van je gezondheid, sluimerend gemis dat steeds meer plek in kan nemen of het verlies van je levenslust of je onbevangenheid.

Beide vormen van verlies – concreet of diffuus – roepen vragen op, waarop we alleen met ons hoofd de antwoorden meestal niet vinden. Juist in het contact met een ander via aanraking kunnen we aan alle overwegingen voorbij gaan, zonder die te ontkennen. En dan komen we bij wat er werkelijk in ons leeft. Dát voelen, dát erkennen biedt troost en ruimte. Dan kan er verzachting optreden – zowel fysiek als in ons gemoed – en dan kunnen er nieuwe bewegingen in ons ontstaan.

Mijn praktijk

We dragen al onze ervaringen – dus ook die van verlies en rouw – met ons mee. Die laten zich zien via ons lichaam – in hoe wij aanwezig zijn, hoe we bewegen en hoe we contact maken met andere mensen. Onze ervaringen zijn ook voelbaar in ons lijf. Hier sluit ik op aan, dat neem ik als vertrekpunt om samen te voelen naar hoe het nu met je is. En mogelijk ook om antwoorden te vinden op de vragen die je hebt.

Je bent zuiver in woord, gebaar en aanwezigheid. Fijngevoelig in aandacht en liefde.